Nya Zeeland

När den nyzeeländska regeringen beslutade att rekrytera skogsvana skandinaver till det hårda arbetet att röja urskogen Seventy Mile Bush söder om Hawkes Bay på Nordöns östra sida anmälde Bror Erik Friberg, en universitetsutbildad svensk (född 1839 i Stockholm) sina tjänster.

Han hade på 1860-talet flyttat till Nya Zeeland med sin tyskfödda hustru. Han skickades till Norge där han lyckades väl, med löften om i stort sett gratis överresa, garanterat arbete med vägbyggen och inköp av 40 Acre mark (drygt 16 hektar) på mycket förmånliga avbetalningsvillkor. Emigrationen från de skandinaviska länderna till Nordamerika hade tagit fart och många ville dit, men biljetten var dyr. Nya Zeeland blev ett lockande alternativ, trots att de flesta emigranter troligen inte hört talas om detta avlägsna land innan Friberg dök upp.

SS Hövding lämnade Kristiania den 30 maj 1872 med 365 norska och elva svenska emigranter ombord. Två av de senare var Amalia Flink och August Julius Andersson, båda 24 år. Till de norska passagerarna räknades Amalias morbror Emanuel Fredriksson, 38, hans hustru Helena Eriksson, 42, och deras sex barn, som bott i Fredrikstad i ca tolv år. Tre och en halv månad senare, söndagen den 15 september 1872 lade Hövding till i hamnen i staden Napier på östra sidan av Nordön.

Amalia Flink, född 9 maj 1848, i Naverstad var dotter till soldaten Olof Persson Flink och Anna-Stina Fredriksdotter. När hon emigrerade tillsammans med August 1872 lämnade hon kvar sin de treårige son Bernhard (som August inte var far till) hos sina föräldrar.Av en sonson till Bernhard fick jag bilden på Amalia med familj utanför huset i Norsewood, den fanns i hans farfars kvarlåtenskap. Möjligen var det Bernhard själv som tog fotot, han var sjöman i ungdomen och kan ha hälsat på sin mor i Nya Zeeland. August och Amalia fick sex barn i Norsewood, tre söner och tre döttrar. Amalia avled i cancer 1898. August fick en hjärtattack den 14 juni 1916 och dog på järnvägsstationen i Ohakune dit han rest för att hälsa på en dotter. August Julius ursprung har inte med säkerhet kunnat fastställas. Jag har funnit endast en tänkbar kandidat, August Julius, född 15 mars 1848 i Skalleröd i Naverstads grannsocken Mo, son till mjölnare Anders Hansson och Hilda Charlotta Thorén.


Detta är ett kort utdrag ur artiklar skrivna av Maud Svensson. Publicerade i Släkthistoriskt Forum, nr 1/04.

Förutom Amalia, August Julius och Amalias morbror med familj så har åtminstone sex andra personer från Bullaren emigrerat till Nya Zeeland.
Ernst Olof Andersson från Ejde, ankom NZ 1907. Johannes Blom från Torgerslund, ankom NZ 1872 (förmodligen med på SS Hövding) Christian Johannesson från Flötemarken, ankom NZ 1884 Carl Magnus Olsson från Mårtensröd, ankom NZ 1872 (förmodligen med på Hövding) Engelbrect Svensson från Naverstads sn., ankom NZ 1872 (förmodligen med på Hövding) Magdalena Johansdotter från Flötemarken, ankom NZ 1872 (förmodligen med på Hövding)
Dessutom från Tanum men född på Nockeröd i Mo sn.: Carolina Stenberg, ankom NZ 1874. Carolinas föräldrar och syskon (7 st) utvandrade till NZ 1885.

Uppgifterna från ”Svenskarna i Nya Zeeland” av Sten Aminoff. 1988.

August Julius Andersson